14 Januari 2011

Darul Hadist Dammaj Republik Yaman

Sudah tiba kerajaan Malaysia menyokong untuk membina institusi Salafi dan Darul Hadis di Malaysia. Percaya atau tidak, Maahad Darul Hadist Dammaj di Yaman mendapat sokongan kerajaan Yaman bagi membantu kerajaan yang sering mendapat tentangan orang Syiah Rafidah, Zaidiah dan Houthi. Darul Hadis Dammaj terletak di Dammaj, Daerah Sho’dah Republik Yaman.

Malah, thullab di Darul Hadis Dammaj sering memberikan tekanan terhadap Syiah di Yaman. Ketakutan Syiah pada Maahad ini mengakibatkan Maahad ini diserang dengan roket dan mesingan yang akhirnya mengorbankan pelajar Malaysia pada Disember 2011.

 Jika ada unsur-unsur politik seperti tindakan memfitnah kerajaan, demonstrasi dan unsur-unsur menggulingkan kerajaan, kerajaan Yaman akan meminta bantuan para thullab di Maahad ini untuk mengurangkan tekanan. Orang-orang Syiah berusaha menggulingkan pemerintah Yaman. Ternyata Salafi menepati apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Para Salafi sering membantu kerajaan, malah para Salafi yang paling tegas menghapuskan Syiah sehingga orang kafir menggelari para Salafi sebagai WAHHABI.

Saya bercerita ikut fakta.  Dammaj, di sana tiada visa. Malah kalau visa mati pun, kita tak kena tahan dengan kastam kalau kita sememangnya kita mengaji di sana. Keistimewaan hanya untuk thullab di Darul Hadis Dammaj sahaja. Ini kerana, golongan Salafi memainkan peranan penting di Yaman bagi mengawal Syiah Zaidiah dan Houthi serta rafidah. Kenapa di Dammaj tidak di beri Iqamah (visa/izin tinggal)? Sebenarnya ini permasAlahan politik yang berkaitan dengan negara yang benci pada Dammaj,oleh kerana itulah pemerintah tidak memberi Iqomah, akan tetapi pada praktiknya pemerintah membolehkan tinggal di Dammaj sepuas puasnya. Pemerintah Yaman sangat membantu Thullab Darul Hadis Dammaj, setiap tahun mereka memberikan wang kepada thullab, dan kalau mereka pulang menuju negaranya juga tidak ada denda sama sekali,tidak sebagaimana zaman sebelumnya.

Metode pengajaran di Darul Hadis Dammaj adalah dengan cara talkin, iaitu pengajar membacakan kitab dan menerangkannya kepada penuntut di selingi dengan tanya jawab dan biasanya sebelum di mulainya pelajaran di lakukan murajaah (mengulang pelajaran yang telah lewat) dengan cara sang pengajar bertanya kepada pelajar. Adapun pelajaran umum asy-syaikh Yahya bin ‘Ali Al-Hajuri -semoga Allah menjaganya- biasanya di mulai dengan anak-anak yang mendengarkan hafalannya, baik hafAlan AL Qur’an,Hadis atau matan kitab para ulama. Setelah itu asy- syaikh yahya bin Ali AL-Hajuri hafidhohulloh menjawab pertanyaan yang di ajukan. Kemudian beliau memulai pelajaran diselingi dengan melakukan pertanyaan kepada pelajar. Terkadang juga pelajaran di selingi dengan pembacaan bait sya’ir atau memberi fatwa-fatwa atas pertanyaan-pertanyaan dari berbagai daerah dan negara.

Khusus pelajaran sahih AL-Bukhori dan AL-Jami’us sahih, di tekankan bagi pelajar untuk menghafAl Hadis yang telah di baca pada pelajaran sebelumnya secara berdiri. Biasanya asy-syaikh yahya bin Ali AL-Hajuri hafidhahulloh meminta menghafAl berdasarkan urutan saf,yakni dari saf terdepan sampai ke belakang, terkadang beliau juga meminta pada pelajar menghafal berdasarkan daerah,kabilah atau negara.


Siapakah yang mendirikannya Darul Hadis Dammaj? Bermula dari dakwah oleh asy-syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’I sepulang beliau menuntut ilmu di Arab Saudi kurang lebih pada tahun 1400 H. Dimulai dengan membangun masjid terbuat dari tanah yang di bangun oleh karib kerabatnya dan kemudian datanglah penuntut ilmu dari berbagai penjuru Yaman dan juga Mesir. Akhirnya masjid telah ada di perluas. Kemudian di bangunlah masjid baru yang lebih luas tak seberapa jauh dari masjid semula. Dan pada tahun 1419 H di bangunlah masjid yang jauh lebih besar dan pada tahun 1426H kembali di perluas sampai seperti yang terlihat sekarang.

SepeninggAl (wafatnya) Asy-syaikh Muqbil bin Hadi pada hari ahad tanggal 1 JamadilawAl 1422 H di Hospital King FaishAl Saudi Arabia, maka berdasarkan wasiat terakhir beliau menggantikan beliau sebagai mudir ma’had adAlah Asy-syaikh yahya bin Ali hafidhohulloh.

Apa saja yang di ajarkan di Darul Hadis Dammaj ? Hampir semua cabang ilmu syar’i di ajarkan di Darul Hadis Dammaj, seperti : Tauhid, AQidah, Nahwu, Lughoh, Hadis, Tafsir, Fiqih dan lain lainnya.

Pengajarnya sangat banyak, dari kalangan Masyaikh mahupun mustafid, di antara para Masyaikh adalah:
Asy-syaikh Jamil As-Shilwi,
Asy-Syaikh Ahmad AL-Wushobi,
Asy-Syaikh Zayid AL-Wushobi,
Asy-Syaikh Abu Amr Al-Hajuri,
Asy-Syaikh Abul Hasan ‘Ali Ar-Rozikhi,
Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam

dan Para Mustafid di antaranya adalah:
Abu Bilal AL-Hadromi,
Abul ‘Abbas As-syihri,
Hasan Bin Nur,
Adnan Adz-Dzammari
dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan semuanya.

Sebelumnya perlu untuk di ketahui bahawa pelajaran yang ada di Darul Hadis Dammaj terbagi 2 :

1. Pelajaran umum di ajarkan langsung oleh Asy-Syaikh Yahya bin Ali hafidhohulloh,adapun jaduAlnya sebagai berikut :
Ba’da Dhuhur : Tafsir Ibnu katsir (Isnin,Rabu dan Sabtu)
Ba’da Dhuhur : AL-Jamius shalih Karya Asy-syaikh Muqbil bin Hadi (Selasa,Khamis,danAhad)
Ba’da Ashar : Sahih AL-Bukhori (setiap hari)
Ba’da Magrib : Syarah Sahih Muslim,’Umdatul Fiqh (karya ibnu qodamah), sunan sughro (Karya AL Imam baihaqi), Iqtidho shirothol mustaqim (karya syaikhul islam ibnu Taimiyah Rahimahullah)

Pelajaran UMUM ini wajib di ikuti oleh seluruh pelajar mahupun para pengajar di Darul Hadis Dammaj.

2. Adapun pelajaran khusus di ajarkan para masyaikh dan para mustafid, pelajaran khusus ini tidak di wajibkan bagi setiap pelajar, pelajar bebas memilih pelajaran yang di inginkan berdasarkan kemahuan dan kemampuan.

Selain pengajar lelaki, Darul Hadis Dammaj memiliki pengajar dari kalangan wanita yang tidak asing lagi di kalangan Salafi sedunia,di antaranya:
Ummu Abdillah bintu Asy-Syaikh Muqbil,
Ummu Salamah As-Salafiyah,
Ummu Syu’aib AL –Wadi’iyah.
dan sebagainya.

Tidak disyaratkan bagi ingin menuntut Ilmu di Darul Hadis Dammaj harus pandai bahasa Arab atau memiliki dasar keilmuan,bahkan banyak pelajar yang berasal dari Eropah dan Amerika datang dalam keadaan baru saja masuk Islam,yang mereka tidak mampu berbahasa Arab dan membaca AL Quran. Kadang-kala di buka pelajaran sesama ihkwan senegara (seperti khusus ihkwan indonesia, Malaysia dan lain-lain negara),atau terkadang di buka pelajaran khusus orang asing dengan bahasa Inggeris dan biasanya pelajaran ini bagi yang belum pandai bahasa Arab.

Hampir semua Ulama Yaman berasal dari Darul Hadis Dammaj, di antara mereka :
Asy-Syaikh Muhammad abdul wahhab AL-Wushobi,
Asy-Syaikh Yahya bin Ali AL-Hajuri,
Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Buroi,
ASY-Syaikh Muhammad AL imam,
Asy-Syaikh abdullah Utsman,
Asy-Syaikh Muhammad As-ShumAli,
Asy-Syaikh Utsman As-SAlimi
dan banyak lagi.

Pelajar Darul Hadis Dammaj saat ini berasAl lebih dari 50 negara,di antaranya berasAl dari : Indonesia, Malaysia, India, Inggeris, Amerika, Itali, Jerman, Sweden, Palestin, Mesir, Saudi Arabia, Kazakhstan, Trinidad, Somalia dan banyak Negara lainnya. Darul Hadis Dammaj tidak mengenai sistem masa pendaftaran, ia terbuka pada bila-bila masa saja pelajar datang maka insya Allah akan di terima, hal ini kerana pelajaran terus berlangsung secara berulang- oleh pengajar yang sama atau pengajar yang berbeza. Tanpa ada istilah tahun ajaran atau masa pelajaran.

Tidak ada batasan umur untuk dapat belajar di Darul Hadis Dammaj, sesiapapun boleh datang dan belajar mulai anak sampai lanjut usia. Akan tetapi bagi anak di bawah umur di haruskan adanya wali seperti orang tua, kakak, saudara-mara atau sesiapapun yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Menuntut ilmu di Darul Hadis Dammaj sama sekali tidak di pungut biaya, baik biaya pendaftaran, biaya makan, biaya pendidikan, biaya tempat tinggal dan segala jenis pungutan lainnya. Alhamdulillah, Ma’had Darul Hadis Dammaj menyediakan tempat tinggAl bagi para pelajar yang tidak mampu membeli kamar (rumah), ada 2 ruangan besar yang di peruntukan sebagai asrama. Adapun makan bagi para pelajar di sajikan 3 kali sehari. Tidak ada istilah masa pendidikan atau masa kelulusan bagi menuntut ilmu di Darul Hadis Dammaj, selama apa pun penuntut ilmu ingin belajar di Darul Hadis Dammaj maka dia di izinkan selama bersemangat dan menjada adab adab. Bahkan sebahagian pelajar banyak yang membawa keluarganya dengan niat hijrah dan tidak berniat kembAli ke negeri asalnya. Terutama pelajar yang berasal dari negara kafir seperti Amerika dan Eropah. Apabila mereka yang membawa keluarganya tidak memiliki biaya untuk membeli rumah, maka ma’had memiliki banyak rumah dakwah yang bebas di tempati pelajar yang membawa keluarga. Akan tetapi biasanya akan menunggu dahulu sekitar 1 atau 2 bulan sampai mendapatkan rumah yang siap di huni. Untuk nafkah, ma’had insya Allah memberikan bantuan kepada para keluarga setiap bulannya, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar terkadang juga ma’had membagikan tepung, minyak dan semisalnya bagi para pelajar yang berkeluarga. Dan para pelajar di izinkan mencari nafkah dengan berdagang, membuka wartel/warnet, menjadi tukang dan lain-lain selama hAl tersebut tidak membuat mereka sibuk dan meninggalkan pelajaran.

Apabila saya menempuh pendidikan di Darul Hadis Dammaj,apakah saya akan mendapatkan gelar atau ijazah ? Tidak akan mendapatkan gelar atau ijazah kerana metode pendidikan di Darul Hadis Dammaj di bangun Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi di atas metode salaf. Jumlah pelajar setakat ini ada sekitar 4000 pelajar di tambah 2000 ketua keluarga berada di Darul Hadis Dammaj.

Semenjak zaman Asy-Syaikh muqbil hingga saat ini,hubungan Darul Hadis Dammaj dengan pemerintah Yaman berjAlan sangat baik. Bahkan banyak dari kalangan tentera pemerintah Yaman yang juga menjadi pelajar Darul Hadis Yaman.

Darul Hadis Dammaj berjAlan normAl seakan akan tidak ada sesuatu terjadi dan perang sendiri di akhiri dengan gencatan senjata sekitar 2/3 bulan yang lAlu. Yang jelas Darul Hadis Dammaj tidak terkait sama sekAli dengan terorisme, Al-Qaeda atau Usamah bin laden. Ini pun sudah tercermin dari ucapan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi terhadap Usamah bin laden: “ (Usamah bin laden) termasuk dari orang tertipu dan terkelabui “
dan beliau juga mengucapkan “Tidak sepantasnya mengambil Ilmu dari Usamah bin laden atau Al Misyari. Dan juga tercermin dari sikap para da’I da’I ahlus sunnah yang pernah mengenyam pendidikan Darul Hadis Dammaj.

Apakah bagi yang berkeluarga ada batasan waktu belajar di Darul Hadis Dammaj sekitar 2 tahun ?
Tidak ada batasan bagi yang sudah berkeluarga, apalagi sudah ada persetujuan dari pihak keluarga,maka dia boleh tinggal lebih lama. 

Ada beberapa musim di Dammaj:
Musim Panas : tidak terlalu panas, yang panas seakan-akan iklim Khatulistiwa.
Musim dingin : Musim dingin ini berlangsung sekitar 3 bulan,dinginnya tidak terlalu,rata rata orang mampu menghadapi musim dingin.

Menu setiap hari di makan thulabul ilmi,
pagi hari khubz (roti) bersama idam.
siang hari : nasi dengan sayuran.
MAlam hari : khubz (roti) bersama idam
Bulan Ramadhan biasanya sebulan penuh dengan daging ayam,kambing,unta. Ke kadang satu 1-2 ayam untuk sepuluh orang.

Rata-rata rumah di Dammaj terbuat dari tanah,namun tanah itu sendiri kekuatannya luar biasa. Banyak rumah tanah yang bertingkat yang sudah ratusan tahun tapi masih berdiri kukuh,termasuk rumah syaikh muqbil yang sekarang sudah di huni oleh murid muridnya. Dan sekarang sudah mulai ada rumah yang terbuat dari semen yang mengikuti perkembangan zaman. Di Dammaj sendiri ada poliklinik yang mampu menolong pesakit biidznillah. Namun kalau sakitnya sangat parah seperti paru-paru, lepra, operasi, dsb biasanya di bawa ke sho’dah dengan tidak di pungut biaya sesen pun kerana rumah sakit sho’dah ini adalah bantuan dari kerajaan Saudi Arabia.

Alamat:
Der EL Hadets Dammaj,
PO.BOX 90070 Sa’da
Republic Of Yemen.
Blog: http://dammaaj.wordpress.com/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan